Prelucrarea datelor cu caracter personal

Magazin-non-stop.ro este denumirea comercială a GETSHOPONLINE SRL, având sediul social în București, Str Cristescu Dima nr 5, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/11061/2016 , cod unic de înregistrare fiscală 36440231. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal o prioritate pentru Magazin-non-stop.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină siguranta si in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”).

Magazin-non-stop.ro prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților.

Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe site-ul Magazin-non-stop.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.

Magazin-non-stop.ro, colecteaza datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.
Când vă creați contul, ne transmiteți urmatoarele date, necesare pentru procesarea comenzii: adresa de e-mail, numele și prenumele, adresa de livrare si numarul de telefon.
Iar optional, in contul dvs, aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: genul, număr telefon fix, data nașterii, adresa alternativa de e-mail.
Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, etc.

Magazin-non-stop.ro poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii bancare, furnizori de servicii de contabilitate, furnizori de servicii de statistica, furnizori de servicii de marketing, imputerniciti ai Magazin-non-stop.ro ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite de Magazin-non-stop.ro, conform conditiilor din prezenta Politica.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Prin citirea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

- dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,
- dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal,
- dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor,
- dreptul la restricționarea prelucrării,
- dreptul la portabilitatea datelor,
- dreptul la opoziție,
- dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.